Black Lives Matter!

Polisens brutala dödande av afroamerikanen George Floyd i Minneapolis den 25 maj 2020 utlöste hundratals nationella och globala protester. Människor gick samman på ett historiskt sätt och demonstrerade mot strukturell rasism och polisens övervåld under parollen Black Lives Matter. Rörelsen och aktivisterna i USA efterfrågade reformer inom polisväsendet och krävde att anslagen till skolor och social verksamhet ska öka samtidigt som anslagen till polisen minskas.

Continue reading

Barnkonventionen

I juni 2018 röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag vilket innebär att Barnkonventionen blir lag i Sverige från och med den 1:a januari 2020. I år fyllde Barnkonventionen 30 år och att konventionen blir lag välkomnas av många inom och utanför civilsamhället. Några av oss undrar samtidigt hur implementeringen av barnets rättigheter ska gå tillväga. Vägen från ord till handling är många gånger lång och utdragen för att vissa ekonomiska och sociala rättigheter kan vara svåra att omsätta i praktiken.   

Continue reading

Det krympande utrymmet

Uttrycket Shrinking space eller det krympande utrymmet inom civilsamhället är ett globalt fenomen som handlar om att lagar och bestämmelser antas, i allt större utsträckning, vilka missgynnar eller ogillas av civilsamhället. Samma gäller när lagar och regleringar, vilka förespråkas av organisationer inom civilsamhället, låter bli att antas och helt enkelt ignoreras. I en större europeisk kontext handlar det om krympande utrymme för demokrati och mänskliga rättigheter vilket negativt påverkar kvinnors rättigheter, fackföreningar, minoritetspolitiken, klimatpolitiken, asylpolitiken och kulturpolitiken.

Continue reading

Minoritet = likvärdig men annorlunda

Minoritetsfrågor har stått i centrum i år inför valet i september. Ett antal politiska partier har bedrivit valkampanjer vilka fokuserade på att begränsa minoriteters rättigheter, i synnerhet religionsfrihet för troende muslimer. Helt plötsligt blev en icke-fråga en viktig fråga under valrörelsen, som till exempel frågan om böneutrop. Jag har svårt att förstå hur den här typen av frågor kunde få såpass mycket utrymme i debatten och i media när vi har utbredd bostadsbrist, när färre personer har rätt till assistans enligt LSS, när många diskrimineras dagligen och när vi har ungdomar som lämnar gymnasiet utan examen och slutbetyg.

Continue reading

Hennes perspektiv 2.0

Göteborgs stad valde som medarrangör att ställa in filmvisningen av Burka Songs 2.0 och tillhörande panelsamtal vilka skulle ha ägt rum den 14:e mars 2018 på Kulturhuset Blå stället i Angered. Arrangemanget ställdes in som en följd av kritik från GP:s ledarskribent Jenny Sonesson som bland annat argumenterade att burkans kritiker måste bjudas in till panelsamtalet.
Continue reading

Hatets språk

Idag är FN-dagen och i den äran hyllas Rasdiskrimineringskonventionen (ICERD). Den 30:e september 2017 stoppade göteborgarna nazisternas marsch under parollen Inga nazister på våra gator! Det fanns över 10 000 demonstranter på plats vars folkliga protester hindrade nazisterna. Den massiva uppslutningen följdes av en bredare debatt om hotet från nazism. Nazisterna stoppades inte enbart från att marschera. De stoppades även från att sprida hatets språk eftersom ett tal var inplanerat vid slutdestinationen. Spridning av hatets ord förhindrades men nazisterna bar under dagen på plakat med namn och bild på personer vilka kallades för folkförrädare.

Continue reading

Vi återlämnar och återlämnar: om repatriering av kulturarv och mänskliga kvarlevor

Som en av många besökare hade jag äran att beskåda de unika och färgrika Paracastextilierna när de ställdes ut på Världskulturmuseet i Göteborg 2008 i utställningen En stulen värld. Paracastextilierna är över 2000 år gamla konstföremål som hittades i gravar i Peru i början av 1900-talet och smugglades till Sverige utan tillstånd. Textilierna ägs sedan många år tillbaka av Göteborgs kommun och de har förvaltats av Statens museer för världskultur. I december 2009 begärde regeringen i Peru återlämnandet av textilerna, ett krav som accepterades 2013 av kommunfullmäktige. Paracastextilierna kommer nu att återlämnas till Peru och den första frakten skickas i år 2017.Continue reading

Framåt med flaggan i topp

I 72 länder runt om i världen klassificeras samkönat sex som ett brott och 13 länder utdömer dödsstraff. Europeiska länder har inga lagstiftningar som förbjuder samkönat sex men vissa har grundlagar som fastslår att endast en kvinna och en man kan ingå i äktenskap, något som många människorättsorganisationer kritiskt benämner som diskriminering.
Continue reading

1760 Hyde Street

Det diskuteras och debatteras om marknadshyror i Sverige och därför tar jag mig tid och reflekterar kring egna erfarenheter under studietiden i Kalifornien. Min sambo och jag bodde i en lägenhet med 2 rum och kök i San Francisco. Storlek 57 kvm. År 1999-2002. Hyra 13 000kr.

Continue reading

En god serbisk kvinna

En god serbisk kvinna är döpt i den serbiska ortodoxa kyrkan. Hennes mamma är oftast också ortodox. Hon vet hur en förbereder matvete med valnötter och honung inför alla religiösa högtider samt hur hon ska förbereda firandet av familjens skyddshelgondag en gång om året.

Continue reading