Välkommen

mirella-44

Mirella Pejcic är författare, utbildare och bildkonstnär med mångårig erfarenhet inom den ideella sektorn. Hon är numera anställd som verksamhetsutvecklare på Folkuniversitetet i Göteborg. Mirella har kandidatexamen i psykologi från San Francisco State University. Hon har även magisterexamen i mänskliga rättigheter från Göteborgs universitet och magisterexamen i internationella studier från Uppsala universitet. Genom åren har hon publicerat böcker, uppsatser, rapporter och artiklar om minoriteter, inkludering och mångfald. Mirella ingår i bokförlag Trinambais författarsällskap. Hon har tillsammans med Thor Rutgersson skrivit boken Demokratimodellen (2015). Mirella har också skrivit ett kapitel i Trinambais tio års jubileums bok Starka tillsammans – tjugoen nulägesbilder av civilsamhället (2019).