Välkommen

Jag är författare, folkbildare och bildkonstnär med mångårig erfarenhet inom civilsamhället. Jag har kandidatexamen i psykologi från San Francisco State University samt magisterexamen i mänskliga rättigheter från Göteborgs universitet och magisterexamen i internationella studier från Uppsala universitet. Jag har även folkhögskollärarexamen från Linköpings universitet.

Jag ägnar mig åt litterärt och konstnärligt skapande och har genom åren publicerat böcker, uppsatser, rapporter och artiklar om minoriteter, inkludering och mångfald. Jag har ett stort intresse för mänskliga rättigheter och har varit samhällsengagerad inom olika forum. Mitt kreativa skapande är abstrakt och jag målar collage gjorda av akryl, torkade löv, snäckor, drivved och fjädrar. Jag har sedan barnsben samlat och pressat blommor och blad. Jag hämtar inspiration i naturen och målar för att jag har ett behov av att uttrycka mig kreativt.

Aktuellt