Välkommen

Mirella Pejcic är författare, folkbildare och bildkonstnär med mångårig erfarenhet inom civilsamhället. Hon är numera anställd som verksamhetsutvecklare på Folkuniversitetet i Göteborg. Mirella har kandidatexamen i psykologi från San Francisco State University samt magisterexamen i mänskliga rättigheter från Göteborgs universitet och magisterexamen i internationella studier från Uppsala universitet. Hon har även folkhögskollärarexamen från Linköpings universitet.

Mirella ägnar sig åt litterärt och konstnärligt skapande och har genom åren publicerat böcker, uppsatser, rapporter och artiklar om minoriteter, inkludering och mångfald. Hon har tillsammans med Thor Rutgersson skrivit boken Demokratimodellen (2015) och bidragit med ett kapitel i Trinambais tio års jubileumsbok Starka tillsammans – tjugoen nulägesbilder av civilsamhället (2019).

Mirella har ett intresse för mänskliga rättigheter och har varit samhällsengagerad inom olika forum. Mirellas kreativa skapande är abstrakt och hon målar collage gjorda av akryl, torkade löv, snäckor, drivved och fjädrar. Hon har sedan barnsben samlat och pressat blommor och blad. Mirella hämtar inspiration i naturen och målar för att hon har ett behov av att uttrycka sig kreativt.

Aktuellt