Välkommen

mirella-44

Mirella Pejcic är författare, utbildare och bildkonstnär med mångårig erfarenhet inom den ideella sektorn. Hon är numera anställd som verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen. Hennes tidigare arbetserfarenhet omfattar befattningar som samordnare, konsult och projektledare. Mirella har också varit aktiv som kursledare i mänskliga rättigheter inom ramen för Amnestyakademin och gästföreläsare på programmet för mänskliga rättigheter vid Teologiska Högskolan Stockholm. Mirella har kandidatexamen i psykologi från San Francisco State University. Hon har även magisterexamen i mänskliga rättigheter från Göteborgs universitet och magisterexamen i internationella studier från Uppsala universitet. Genom åren har hon publicerat böcker, uppsatser, rapporter och artiklar om minoriteters rättigheter, inkludering och mångfald.

Demokratimodellen_222x300-222x300Mirella har tillsammans med Thor Rutgersson skrivit boken Demokratimodellen. Demokratimodellen är boken för dig som vill bygga en livskraftig och inkluderande förening. Den hjälper dig att övervinna stagnation, att öka tillgängligheten och att bemöta fördomar. Du får verktyg för att åstadkomma verklig förändring.

Demokratimodellen får du veta hur din organisation kan använda sig av normkritisk pedagogik för att nå fler och längre. Det kan handla om att skapa generationsövergripande mötesplatser eller hitta nya sätt att ta tillvara på medlemmarnas engagemang.

Demokratimodellen ger dig både teoretiska perspektiv och handfasta tips som du kan omsätta i praktiken direkt. Boken innehåller även intervjuer där du lär känna elva experter som ger sina bästa råd för att åstadkomma demokrati och öppenhet på riktigt.

Författarna Thor Rutgersson och Mirella Pejcic har gedigen erfarenhet från folkbildning och ideella sektorn på såväl lokal som nationell och internationell nivå.

Beställ boken: www.demokratimodellen.se