Välkommen

mirella-44

Mirella Pejcic är författare, utbildare och bildkonstnär med mångårig erfarenhet inom den ideella sektorn. Hon är numera anställd som föreningsutvecklare på Hyresgästföreningen. Hennes tidigare arbetserfarenhet omfattar befattningar som verksamhetsutvecklare, konsult och projektledare. Mirella har också varit aktiv som kursledare i mänskliga rättigheter inom ramen för Amnestyakademin och gästföreläsare på programmet för mänskliga rättigheter vid Teologiska Högskolan Stockholm. Mirella har kandidatexamen i psykologi från San Francisco State University. Hon har även magisterexamen i mänskliga rättigheter från Göteborgs universitet och magisterexamen i internationella studier från Uppsala universitet. Genom åren har hon publicerat böcker, uppsatser, rapporter och artiklar om minoriteters rättigheter, inkludering och mångfald.