Uppdrag

Mirella tar uppdrag som skribent och författare. Hon är även en anlitad föreläsare om mänskliga rättigheter och minoriteter. Förutom en föreläsning om inkludering och mångfald med inspiration i Demokratimodellen och annan ämnesrelaterad litteratur erbjuder Mirella ytterligare två föreläsningspaket:

Paket I Introduktion till mänskliga rättigheter

children-1139277_1920

Vad är mänskliga rättigheter?

FN:s konventioner

Europakonventionen

Parallell rapportering

Aktuella människorättsfrågor

 

Paket II Nationella minoriteter och urfolk

asian-653899_640Vilka är de nationella minoriteterna?

Ramkonventionen och Språkstadgan

Svensk minoritetspolitik

Aktuella urfolks- och minoritetsfrågor