Om Mirella

mirella-36 mirella-38 mirella-44

Mirella Pejcic är författare, utbildare och bildkonstnär med mångårig erfarenhet inom den ideella sektorn. Hon ägnar sig åt litterärt och konstnärligt skapande och beskriver sig själv som samhällsengagerad människorättsaktivist. Mirella är både teoretiker och praktiker, oftast lika mycket idealist som realist. Hon motiveras av viljan till samhällsförändring. Mirella är av kreativ och nyfiken natur. Med sina texter vidgar hon vyer genom att utforska, analysera och kritisera. Hennes blogginlägg är inspirerade av det aktuella i vardagen men även egna erfarenheter och minnen. Mirellas blogg fokuserar på mänskliga rättigheter samtidigt som hon gästbloggar om inkludering, föreningsliv och mångfald på Förening för alla http://foreningforalla.se/.

 

Urval ur författarens tidigare publikationer:

Demokratimodellen med Thor Rutgersson (Trinambai):

http://www.trinambai.se/demokratimodellen

Författararkiv på Förening för alla (2015-2019):

http://trinambai.se/author/mirella-pejcic/

Minority Rights in Serbia, Uppsala universitet (2007):

http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/67/67531_1mfs_pejcic.pdf

Författararkiv Europaportalen (2011-2017):

http://www.europaportalen.se/search?search=Mirella+Pejcic

Ingen oro över Brexit i Cornwall (Europaportalen):

http://www.europaportalen.se/2016/08/ingen-oro-over-brexit-i-cornwall

Balkan behöver en försoningskommission (Europaportalen):

http://www.europaportalen.se/2017/12/balkan-behover-en-forsoningskommission

Undertecknade debattartiklar som ordförande i Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC):

”Begränsa hyresvärdarnas rätt att välja hyresgäster” Dagens Nyheter 2018-07-14:

http://www.dn.se/debatt/begransa-hyresvardarnas-ratt-att-valja-hyresgaster/

”Politiker, ta ställning mot islamofobin under valrörelsen” Metro 2018-08-31:

http://www.metro.se/artikel/debatt-politiker-ta-st%C3%A4llning-mot-islamofobin-under-valr%C3%B6relsen

”Svårt att få hjälp för den som diskriminerats” Svenska Dagbladet 2018-07-29:

http://www.svd.se/svart-att-fa-hjalp-for-den-som-diskriminerats