Klimatförändringens vindar

Dennis tittar uppåt och försöker få ögonkontakt med förbipasserade medan han sitter och tigger utanför ICA på ett litet torg i Härlanda. Han tänker på sin gravida fru Petra som är kvar i Bulgarien tillsammans med deras två flickor. Han tänker på deras hem vilket försvann med översvämningarna som drabbade byn förra året. Deras hem var ett litet hus vilket byggdes tack vare att Dennis arbetade svart som rörmokare i Grekland i några år. Han tänker på sin familj och deras framtid. Han är numera hemlös. Hans barn är hemlösa.Continue reading

Europa tvångsvräker romer

Romer är en minoritetsgrupp som på många håll i Europa saknar adekvat bostad såväl som tillgång till grundläggande förutsättningar som vatten och sanitet. Många romer har bristande tillgång till ekonomiska och sociala rättigheter såsom utbildning, bostad, hälsovård och arbete. Romer diskrimineras och lever ofta i utanförskap och fattigdom inom segregerade områden där de kollektivt utsätts för tvångsvräkningar. Amnesty International och European Roma Rights Center (ERRC) har de senaste åren rapporterat löpande om tvångsvräkningar i ett antal europeiska länder.Continue reading