Black Lives Matter!

Polisens brutala dödande av afroamerikanen George Floyd i Minneapolis den 25 maj 2020 utlöste hundratals nationella och globala protester. Människor gick samman på ett historiskt sätt och demonstrerade mot strukturell rasism och polisens övervåld under parollen Black Lives Matter. Rörelsen och aktivisterna i USA efterfrågade reformer inom polisväsendet och krävde att anslagen till skolor och social verksamhet ska öka samtidigt som anslagen till polisen minskas.

Jag blev bekant med afroamerikanernas situation i USA redan under studietiden i San Francisco. Året var 1999 då många aktivister träffades på Malcolm X Plaza på universitetet för att upplysa allmänheten om rasismen. Jag blev både påverkad av och nyfiken på det som hände runt omkring mig. En av de första kurserna som jag läste på universitetet var en kurs i socialantropologi under namnet ”Racism cross-cultural analysis”. Ännu idag kan jag tycka att kursen var en bra introduktion till ojämlikhet och orättvisor baserade på hudfärg inom det amerikanska samhället. Vi fick lära oss att det inte finns några raser och att ras är en social konstruktion. Vi fick också lära oss om historien och om begrepp som ”one-drop rule” samtidigt som vi kritiskt ifrågasatte varför afroamerikaner är överrepresenterade i de amerikanska fängelserna och varför poliser blir oftast frikända när en afroamerikan dödas.


De viktigaste lärdomarna fick jag dock från berättelser som berättades av mina afroamerikanska vänner och min afroamerikanska chef. De vittnade om upprepade förnedrande bemötande, fördomar och diskriminering. Black Lives Matter rörelsen handlar om hur den afroamerikanska minoriteten behandlas i USA men det handlar också om hur vi behandlar afrosvenskar i Sverige och hur personer med afrikansk härkomst behandlas globalt. Polisvåld, rasprofilering och diskriminering är lokala och globala företeelser.


Det har skett en del förändringar i USA sedan Black Lives Matter protesterna vilka visar att aktivism ger konkreta resultat. Amnesty International har rapporterat att polismännen som var inblandade i Floyds död har åtalats. Nya lagar om polisreform har antagits på statlig och lokal nivå samtidigt som monument och statyer vilka hyllar USA:s rasistiska historia har avlägsnats. I Sverige har fler personer trätt fram och berättat om hur strukturell rasism har påverkat deras liv och om hur de har blivit behandlade. Det går inte att blunda för rasismen på samma sätt som många gjorde innan protesterna tog fart. Det är positivt att fler vågar och vill träda fram med sina berättelser för att alldeles för många har bristande kunskap, bortförklaringar och ignorant inställning. Jag hoppas att Black Lives Matter rörelsen fortsätter resultera i reformer globalt. Berättelserna får inte tystna för att vi behöver lyssna.

Posted in Okategoriserade.