Minoritet = likvärdig men annorlunda

Minoritetsfrågor har stått i centrum i år inför valet i september. Ett antal politiska partier har bedrivit valkampanjer vilka fokuserade på att begränsa minoriteters rättigheter, i synnerhet religionsfrihet för troende muslimer. Helt plötsligt blev en icke-fråga en viktig fråga under valrörelsen, som till exempel frågan om böneutrop. Jag har svårt att förstå hur den här typen av frågor kunde få såpass mycket utrymme i debatten och i media när vi har utbredd bostadsbrist, när färre personer har rätt till assistans enligt LSS, när många diskrimineras dagligen och när vi har ungdomar som lämnar gymnasiet utan examen och slutbetyg.

Vid ett panelsamtal med lokala politiker innan sommaren, i en moské i Göteborg, förklarade troende muslimer på plats att de inte hade för avsikt att ansöka om tillstånd för böneutrop. Deltagarna betonade även att staten är sekulär men att samhället som vi lever inte är sekulärt, samt att muslimska samfund inte får några statliga medel. Min personliga uppfattning är att få muslimer vågar drömma om böneutrop i ett land där moskéer ständigt utsätts för attacker, hatbrott och bränder. Samtidigt kan jag inte låta bli och undra hur ett sådant panelsamtal hade sett ut på gatan bland hemlösa eller på en gymnasieskola bland elever som inte har slutbetyg.

Nationella minoriteter skonades inte heller då frågor och kommentarer om judar och samer kan kallas och betraktas som svenskar spreds i media. Felaktiga uppfattningar och föreställningar om urfolket samer lever kvar. Antisemitismen i Europa är förmodligen mera utspridd idag är för tio år sedan och dess uttryck har blivit grövre och våldsammare.

Att vara minoritet handlar om rätten att få vara likvärdig men annorlunda. Det handlar om rätten att få identifiera sig själv. Det handlar om rätten att tillåtas integreras i samhället utan att behöva assimileras. Det handlar om lika villkor för olika och annorlunda behov.

För en troende är religion en stor del av vem en är som person. Religion är en viktig del av ens identitet. Det är dessutom en mänsklig rättighet att få utöva sin religion oavsett om det handlar om nationella eller etniska minoriteter. Nu när valet är över och när politiker fortfarande slåss om makten nationellt och lokalt har det blivit tystare kring minoritetsfrågor. Politiska partier bör i framtiden avstå från valkampanjer som begränsar minoriteters rättigheter. De bör istället välja att förbättra samhället som vi alla lever i genom att koncentrera på konkreta förslag gällande relevanta frågor och tillsammans stå upp för grundläggande värderingar.

Posted in Okategoriserade.