Om Mirella

mirella-36 mirella-38 mirella-44

Mirella Pejcic är författare, utbildare och bildkonstnär med mångårig erfarenhet inom den ideella sektorn. Hon beskriver sig själv som samhällsengagerad människorättsaktivist. Mirella är både teoretiker och praktiker, lika mycket idealist som realist. Hon motiveras av viljan till samhällsförändring. Mirella är av kreativ och nyfiken natur. Med sina texter vidgar hon vyer genom att utforska, analysera och kritisera. Hennes blogginlägg är inspirerade av det aktuella i vardagen men även egna erfarenheter och minnen. Mirellas blogg fokuserar på mänskliga rättigheter samtidigt som hon gästbloggar om inkludering, föreningsliv och mångfald på Förening för alla http://foreningforalla.se/.

 

Urval ur författarens tidigare publikationer:

Demokratimodellen med Thor Rutgersson (Trinambai):

http://www.trinambai.se/demokratimodellen

Författararkiv på Förening för alla:

http://foreningforalla.se/author/mirella-pejcic/

Minority Rights in Serbia (Uppsala universitet):

http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/67/67531_1mfs_pejcic.pdf

Författararkiv på Europaportalen (2011-2017):

http://www.europaportalen.se/search?search=Mirella+Pejcic

Nationella strategier för romers integration behövs i hela Europa (E Romani Glinda, sidan 9):

http://www.romaniglinda.se/images/tidningar/2011/3-2011.pdf

Ingen oro över Brexit i Cornwall (Europaportalen)

http://www.europaportalen.se/2016/08/ingen-oro-over-brexit-i-cornwall

Balkan behöver en försoningskommission (Europaportalen):

http://www.europaportalen.se/2017/12/balkan-behover-en-forsoningskommission