Nyheter

Konstutställning Frameless 2-7 februari 2019

Vernissage på lördag den 2 februari kl. 12.00-18.00

Galleri Engleson på Erik Dahlbergsgatan 28 i Vasastaden, Göteborg

Mirella är bildkonstnär som hämtar inspiration i naturen och emotionellt djup. Hennes abstrakta och expressiva tavlor är målade med akrylfärger. Hon använder torkade löv, blommor, blad, fjädrar och snäckor för att skapa en tredimensionell känsla. Tavlorna har inga ramar och därav namnet på utställningen Frameless. Avsaknaden av ramarna är en del av tavlornas konstnärliga nakenhet och estetisk enkelhet. Mirella gillar att experimentera och målar för att läka kropp och själ. Med sin konst vill hon förmedla att vi kan uttrycka oss kreativt och hela emotionella sår med målandets kraft.

För information om Galleri Engleson: http://www.galleriengleson.com

Tavlan på bilden: Carmel

 

 

 

Den 14 mars 2018 blev Mirella invald i styrelsen för Folkhögskolan i Angered, en skola som vill inspirera till kritiskt tänkande, samhällsengagemang och internationell solidaritet. Folkhögskolan vilken öppnar dörrar till utbildning och arbete drivs av Folkhögskoleföreningen i Angered som är en ideell förening: http://www.folkhogskolaniangered.se/sv-SE

 

 

 

Sedan september 2017 ingår Mirella i Trinambais författarsällskap. Trinambai är ett bokförlag med fokus på engagemang och organisering som får människor och organisationer att växa: http://www.trinambai.se/om-trinambai/vara-forfattare/

 

 

 

 

Den 21 mars 2017 valdes Mirella in i styrelsen för Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC). Året därpå den 20 mars 2018 blev hon vald till ordförande. GRC är en antidiskrimineringsbyrå för västra Sverige med syfte att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering. Föreningen ska verka för rättvis behandling av alla människor och motverka diskriminering på grund av etnicitet eller ras, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, olika fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer samt ålder: http://gbgrc.se

.

.

Den 4-5 februari 2017 blev Mirella inbjuden av Jordens Vänner att föreläsa om inkludering och mångfald på Framtidskonferensen i Falun. Jordens Vänner är en miljö- och solidaritetsorganisation som arbetar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Organisationen värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.

.

:

:

Den 17-18 november 2016 deltog Mirella som en av författarna till Demokratimodellen i MR-dagarna i Malmö med Trinambai, inom ramen för branschorganisationen Mångfaldsföretagarna. Mirella har deltagit i MR-dagarna sedan 2004, först som student och praktikant, samt senare som föreläsare och egen företagare. På MR-dagarna möts aktivister, ideellt engagerade och civilsamhället såväl som forskare, myndigheter och beslutsfattare. Om MR-dagarna, Nordens största forum för mänskliga rättigheter: http://www.mrdagarna.nu/
..

.
.
…….

PalmeI december 2015 blev Mirella antagen till Palmecentrets internationella expertgrupp. Palmecentret arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Tillsammans med 27 medlemsorganisationer bedriver Palmecentret över 200 utvecklingsprojekt i 30 länder. I den internationella expertgruppen 2015-2017 kommer Mirella att bidra med kunskap och erfarenhet inom lokal organisering, demokratiutveckling och minoriteters rättigheter. Mera information om Olof Palme Internationella Center finner du via denna länk:

Olof Palme Internationella Center

.

.

Demokratimodellen_222x300-222x300Mirella har tillsammans med Thor Rutgersson skrivit boken Demokratimodellen (2015). Demokratimodellen är boken för dig som vill bygga en livskraftig och inkluderande förening. Den hjälper dig att övervinna stagnation, att öka tillgängligheten och att bemöta fördomar. Du får verktyg för att åstadkomma verklig förändring.

Demokratimodellen får du veta hur din organisation kan använda sig av normkritisk pedagogik för att nå fler och längre. Det kan handla om att skapa generationsövergripande mötesplatser eller hitta nya sätt att ta tillvara på medlemmarnas engagemang.

Demokratimodellen ger dig både teoretiska perspektiv och handfasta tips som du kan omsätta i praktiken direkt. Boken innehåller även intervjuer där du lär känna elva experter som ger sina bästa råd för att åstadkomma demokrati och öppenhet på riktigt.

Författarna Thor Rutgersson och Mirella Pejcic har gedigen erfarenhet från folkbildning och ideella sektorn på såväl lokal som nationell och internationell nivå.

Beställ boken: www.demokratimodellen.se