Vägvisaren

Handboken Vägvisaren vägleder en valberedere inom den ideella sektorn igenom valberedningsarbetet. Vägvisaren kan beställas digitalt eller i pappersform. Vänligen kontakta Mirella via tel: 0737605685 om du vi beställa handboken.

Handboken är praktisk i sin utformning och erfarenhetsbaserad med en utgångspunkt i behovet av ett normmedvetet arbetssätt. Vägvisaren hjälper valberedaren att navigera arbetet på ett strukturerat sätt och guidar igenom processen vilken genomförs mellan årsmöten. Det finns ett behov av representativa styrelser inom den ideella sektorn och dessa kan uppnås med hjälp av stärkta valberedningar vilka har tillgång till praktiska och användbara arbetsredskap i handen. Vägvisaren är ett sådant arbetsredskap.