Kompassen

Handboken Kompassen – valberedning i åtta steg vägleder en valberedere inom den ideella sektorn igenom valberedningsarbetet. Kompassen kan beställas digitalt eller i pappersform. Vänligen kontakta Mirella på tel: 0737605685 om du vi beställa handboken.

Handboken är praktisk i sin utformning och erfarenhetsbaserad med en utgångspunkt i behovet av ett normmedvetet arbetssätt. Boken hjälper valberedaren att navigera arbetet på ett strukturerat sätt. Den vägleder igenom processen vilken genomförs mellan årsmöten och fungerar som en kompass bestående av åtta steg vilka stegvis för valberedaren närmare målet. Det finns ett behov av representativa styrelser inom den ideella sektorn och dessa kan uppnås med hjälp av stärkta valberedningar som har tillgång till praktiska och användbara arbetsredskap i handen. Kompassen är ett sådant arbetsredskap.