Europe is forcefully evicting Roma

The Roma people are a minority group that in many places in Europe lack access to adequate housing as well as basic conditions such as water and sanitation. Many Roma do not have access to economic and social rights such as education, housing, healthcare and employment. Roma face discrimination and they often live in exclusion and poverty in segregated areas where they are collectively exposed to forceful evictions. Amnesty International and European Roma Rights Center (ERRC) have in the last few years reported about forceful evictions in several European countries.Continue reading

Europa tvångsvräker romer

Romer är en minoritetsgrupp som på många håll i Europa saknar adekvat bostad såväl som tillgång till grundläggande förutsättningar som vatten och sanitet. Många romer har bristande tillgång till ekonomiska och sociala rättigheter såsom utbildning, bostad, hälsovård och arbete. Romer diskrimineras och lever ofta i utanförskap och fattigdom inom segregerade områden där de kollektivt utsätts för tvångsvräkningar. Amnesty International och European Roma Rights Center (ERRC) har de senaste åren rapporterat löpande om tvångsvräkningar i ett antal europeiska länder.Continue reading