Europa tvångsvräker romer

Romer är en minoritetsgrupp som på många håll i Europa saknar adekvat bostad såväl som tillgång till grundläggande förutsättningar som vatten och sanitet. Många romer har bristande tillgång till ekonomiska och sociala rättigheter såsom utbildning, bostad, hälsovård och arbete. Romer diskrimineras och lever ofta i utanförskap och fattigdom inom segregerade områden där de kollektivt utsätts för tvångsvräkningar. Amnesty International och European Roma Rights Center (ERRC) har de senaste åren rapporterat löpande om tvångsvräkningar i ett antal europeiska länder.Continue reading